Canisterapia – intervencie s asistenciou psov

Picture of Michaela Chrenová

Michaela Chrenová

Canisterapia alebo intervencie s asistenciou psov – terapia prostredníctvom psov v rôznych zariadeniach, nemoniciach, školách, táboroch a pod. Na terapiu sa využívajú rôzne druhy zvierat. Najčastejšie sú to kone, psi, včely, mačky ale môžu sa využívať aj iné zvieratá. Pri terapii so psom sa využíva jeho pôsobenie na psychiku, fyzické pôsobenie a sociálnu pohodu človeka. Je to vlastne metóda, ktorá sa využíva v situáciách, keď sú iné metódy neúčinné alebo ich nie je možné použiť. Psovod (väčšinou majiteľ) si psa pripravuje na skúšky sám. Každý pes musí byť po 2 rokoch preskúšaný, či je ešte vhodný na výkon canisterapie, pretože psovi sa môže pri canisterapii niečo stať alebo sa môže stať niečo v jeho živote vďaka čomu už nemusí byť vhodný na výkon canisterapie. Psi malého vzrastu môžu skladať skúšky prvý krát v 12 mesiacoch a psi stredného a veľkého vzrastu v 18 mesiacoch, pretože pes potrebuje psychicky dospieť. Pes počas skúšok nesmie reagovať agresívne a musí byť ovládateľný, zľaknúť sa môže.

S dalmatínskymi psami s preukazom pôvodu sa začalo pracovať  v rámci canisterapie v roku 2015. Na Slovensku je momentálne 8 dalmatínskych psov s preukazom pôvodu, ktorí absolvovali skúšky a majú platné certifikáty a 3 dalmatínske psy, ktoré v minulosti mali platné certifikáty, ale aktuálne ich majú exspirované (nevykonali preskúšanie po dvoch rokoch). Dalmatínsky pes má vhodnú povahu na canisterapiu – intervencie s asistenciou psov, pretože miluje kontakt s ľuďmi, ale samozrejme nemusí byť každý jedinec z plemena vhodný. Nie každý pes zvládne pracovať v takomto prostredí s ľuďmi. Práve preto sa robia skúšky pretestovania každé dva roky, kde sa testuje povaha psa. Taktiež okrem psa s vhodnou povahou je dosť dôležitý psovod, ktorý psa vedie počas intervencií a tiež komunikuje a pracuje s ľuďmi. Z tohto dôvodu sa musí aj psovod vzdelávať a zúčastňovať rôznych seminárov a sústredení.

Canisterapii – intervenciám s asistenciou psov sa venujem od roku 2015. Zaúčala som sa u nášho mentora Paľa Mázika, ktorý bohužial už medzi nami nie je. Veľa som sa od neho naučila za čo som mu veľmi vďačná. Dosť mi pomohla aj moja práca na strednej škole kam so mnou môžu chodiť aj moje psi. Vďaka tomu som ich mohla už od šteniatka socializovať medzi študentami, v táboroch pre deti a popri návštevách detí zo základých škôl a materských škôl.

Záujem o canisterapiu sa v dnešnej dobe zvyšuje. Veľa zariadení sa o túto formu terapie začína zaujímať. Žial nie je dostatok psov, aby pokryli celé Slovensko. Zariadenia majú tiež často problém sa dopracovať k ľuďom, ktorí tieto terapie vykonávajú. Tiež treba brať ohľad na počet terapií, ktoré môže pes zvládnuť. Jeden pes zvláda vykonávať terapiu v priemere 2 x týždenne. Ak je psov na terapii viac (napr. 2 – 3 psi) a rozdelia si prácu, tak môžu vykonávať terapiu častešie a to 3 – 4 krát týždenne. Psovod však musí psi dobre poznať. Ak na psovi alebo klientovi vidno únavu a neochotu spolupracovať je nutné terapiu predčasne ukončiť. Na toto sa nesmie zabúdať aj pri úvodnej komunikácii so zariadeniami pri dohadovaní terapie. 

Psi na Slovensku s platným canisterapeutickým certifikátom – intervencie s asistenciou psov :

 • Ushuaia Uma Ursulla Royal Hermelin (za svoj život už 5x obnovovala skúšky)
 • Yves Royal Hermelin Usmiechnieta Wielocetka
 • Aurora Ariet Werewolves Cascade
 • Bosna Bubble Werewolves Cascade
 • Cruella de Ville Werewolves Cascade
 • Aronia Juice Foggy May
 • Aria Stark Chanson de Glace
 • Ina Spotty memories
 • Amethyst Royal Canis Dynasty

Psi, ktoré mali v minulosti canisterapeutický certifikát (aktuálne exspirovaný):

 • Umberto Ureo Royal Hermelin
 • Emily Spotty memories
 • Cruella de Nelari