Členská schôdza 2023

Štefan Kadlic

Štefan Kadlic

Vážení členovia KCHDP,
pozývame Vás na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať

14. apríla 2023 (piatok) o 15,00 hodine

v miestnosti č. 18 / 2. poschodie T pavilón Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 01 Nitra.

Program

  1. Otvorenie členskej schôdze
  2. Zhrnutie roka 2021-2022
  3. Plán na rok 2023
  4. Členstvo v Medzinárodnom klube
  5. Členstvo v Kynologickej rade
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver

S pozdravom

Ing. Marie Hamadová
Predseda klubu