Klubová výstava dalmatínskych psov – 01.09.2022

Štefan Kadlic

Štefan Kadlic

so zadaním titulov CAJC, CAC, Res.CAC, VÍŤAZ KLUBOVEJ VÝSTAVY 2022, JBOB, BOS, BOB

Propozície

Dátum: 01.09.2022
Miesto: Dostihová dráha -Petržalka, Bratislava

Rozhodca

Tibor Havelka / SK

Program

Program Čas
príjem psov
14:00 - 15:30 hod.
posudzovanie
16:00 - 17:30 hod.
bonitácia
počas konania výstavy

Pre prihlásenie sa na bonitáciu môžete využiť formulár na našej stránke (prejsť na formulár).

Dátum uzávierky

20.08.2022

Výstavné poplatky

Člen KCHDP Bez členstva v KCHDP
za prvépo psa
35 EUR
45 EUR
za druého a ďalšieho psa
25 EUR
35 EUR
trieda šteniat, dorastu, veteránov a čestná trieda
20 EUR
30 EUR
súťaže
15 EUR
15 EUR
bonnitácia
20 EUR
-

Spôsob prihásenia na výstavu

Na výstavu sa môžete prihlásiť prostredníctvom online formulára na stránke http://www.onlinedogshows.sk/

Triedy

Trieda
Trieda mladšieho dorastu
3 - 6 mesiacov
Trieda dorastu
6 - 9 mesiacov
Trieda mladých
9 - 18 mesiacov
Trieda stredná
15 - 24 mesiacov
Trieda otvorená
od 15 mesiacov
Trieda pracovná
od 15 mesiacov (treba priložiť pracovný certifikát)
Trieda šampiónov
od 15 mesiacov je prístupná prom, ktorí získali titul šampión z členských krajín FCI (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
Trieda veteránov
od 8 rokov
Trieda čestná
mimo konkurencie v tejto triede je možné predstaviť psy s titulmi medzinárodný alebo národný šampión, národný víťaz a klubový víťaz, víťaz špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

Tituly a čakateľstvá

CAJC SR – čakateľstvo na národného šampióna krásy mladých, môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých

CAC SR – čakateľstvo na národného šampióna krásy, môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov

Res. CAC SR  – môžu získať psy a suky s ocenením výborný 2 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov

Najkrajší mladší dorast – môžu získať psy a suky s ocenením „veľmi nádejný 1“ v triede mladšieho dorastu.

Najkrajší dorast – môžu získať psy a suky s ocenením „veľmi nádejný 1“ v triede dorastu.

Najkrajší veterán – nastupujú psy a suky, ktoré získali v triede veteránov známku „výborný 1“

Víťaz klubovej výstavy 2022 – udeľuje sa psovi a suke. Do tejto súťaže nastupujú jedince s ocenením V1, CAC v triedach  strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.

Najkrajší mladý jedinec plemena (BOB Junior) – udeľuje sa najkrajšiemu mladému jedincovi plemena, do súťaže nastupujú pes a suka z triedy mladých s ocenením V1, CAJC

Víťaz plemena (BOB) – udeľuje sa najlepšiemu jedincovi plemena, do tejto súťaže nastupujú jedince s titulom CAJC, Víťaz klubovej výstavy a veterán s ocenením „výborný 1“

Najkrajší jedinec opačného pohlavia (BOS) –  do súťaže nastupujú jedince opačného pohlavia ako víťaz plemena (BOB) s ocenením CAJC, Víťaz klubovej výstavy a veterán s ocenením „výborný 1“

Súťaže

Najkrajší pár psov – Pes a suka, ktorí boli na výstave posúdení a sú v majetku jedného majiteľa.

Najlepšia chovateľská skupina – Nastúpiť musia najmenej 3 jedince z jednej chovateľskej stanice, ktoré pochádzajú najmenej z 2 rôznych spojení a boli posúdené na tejto výstave

Všeobecné ustanovenia

Všeobecné ustanovenia sú dostupné na samostatnej stránke. Pre ich zobrazenie klinknite na tlačidlo nižšie.

Veterinárne predpisy

Každý prihlásený pes, ktorého majiteľom je občan SR  musí mať veterinárny preukaz alebo PETPASS s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním.