Školenie záujemcov o rozhodcu

Marie Hamadová

Marie Hamadová

Školenie pre záujemcov o čakateľstvo a čakateľov na rozhodcov pre exteriér

 

Predsedníctvo zboru rozhodcov SKJ organizuje pre čakateľov na rozhodcu a pre záujemcov o funkciu rozhodcu pre exteriér psov SKJ školenie. Obsahom školenia sú prednášky na témy z oblastí ktoré sú zahrnuté do prijímacích skúšok čakateľov.

Školenie je organizované v dvoch termínoch :

 • 15.4.2023 prednášky na témy:
  1. anatómia a fyziológia – MVDr. Gabriela Ridarčíková
  2. základy genetiky – Ing. Jozef Jursa CSc.
  3. štandard a história plemena – Ing. Jaroslav Matyáš
  4. platné poriadky SKJ – Stanovy-Jozef Šuster
 • 17.6.2023 prednášky:
  1. správanie a princípy pri posudzovaní- MVDr. Gabriela Ridarčíková
  2. platné poriadky SKJ – Chovateľský a Výstavný poriadok, Poriadok pre menovanie rozhodcov a ďalšie – Mgr. Viera Stloukalová, Jozef Šuster, Ing. Jaroslav Matyáš
  3. predpisy FCI – Jozef Šuster
  4. mechanika pohybu psa- Ing. Jozef Jursa CSc.

Miesto konania prednášok:
Agroinštitút Nitra, Akademická 952/4, 94901 Nitra.
Začiatok školenia o 10.00 hod.

Podmienky pre prijatie čakateľa nájdete v Poriadku pre menovanie rozhodcov.

Prednášok sa samozrejme môžu zúčastniť aj rozhodcovia pre exteriér psov, ktorí tiež musia poslať prihlášku.

Prihlášku nájdete na tomto odkaze https://forms.gle/7TEUUNcGV9Hu7Sjt7

Vyplnenú prihlášku zasielajte na adresu skj@skj.sk