Yoggi zvládol skúšku BH-VT

Michaela Chrenová

Michaela Chrenová

Dňa 22.10.2022 sa konala Skúška doprovodného psa s preskúšaním v doprave BH-VT v Kynologickom klube Smolinské. Zúčastnil sa ich aj zástupca nášho plemena dalmatín Gardian Enzhel Balu Yoggibear so psovodom Vanesou Kadlic Cádrovou.

Skúška mala dve časti: poslušnosť a skúška v pouličnom ruchu. Poslušnosť pozostávala z ovládateľnosti na vodidle, ovládateľnosti bez vodidla, odloženia v sede za pochodu, odloženia v ľahu za pochodu s privolaním a dlhodobého odloženia. Skúška v pouličnom ruchu pozostávala zo stretnutia so skupinkou osôb, s cyklistom, s autom, s bežcom, s iným psom a chovania psa pripútaného na vodidle. Počas skúšky nie je dovolené psa odmeňovať hračkou, pamlskami ani iným druhom odmeny, dovolená je len pochvala.

Yoggi je pravdepodobne prvý a zatiaľ jediný dalmatín na Slovensku s touto skúškou nakoľko sa v našom dalmatín klube nevedú záznamy o vykonaných skúškach.

„Skúška doprovodného psa s preskúšaním v doprave BH-VT je taký začiatok, úvod, do športovej kynológie, v pláne máme pokračovať na ďaľšie skúšky.“ – hovorí Vanesa.

Ďakujeme za skvelú prezentáciu plemena, gratulujeme k úspechom a prajeme veľa šťastia do budúcna!

Fotky: súkromný archív D.Šusteková