Zmena pri vybavovaní chráneného názvu chovu psov

Michaela Chrenová

Michaela Chrenová

Od 1.2.2024 ZMENA pri vybavovaní chráneného názvu chovu psov!

Ak plánujete požiadať o Chránený názov chovu psov – chovateľskú stanicu, je potrebné vyplnenú žiadosť zaslať na chovateľský klub plemena, ktoré plánujete chovať, pre potvrdenie žiadosti. Žiadosť si môžete stiahnuť nižšie.

Žiadosť: Ziadost_chraneny_nazov_1_2_2024.doc

Po potvrdení žiadosti príslušným klubom vykonajte úhradu poplatku za vybavenie medzinárodne chráneného registrovaného názvu chovu psov na účet vedený v Tatra Banke.

Slovenská kynologická jednota
IBAN: SK35 1100 0000 0026 6081 0123
VS: 1224

100,- Eur ak ste člen chovateľského klubu
120,- Eur ak nie ste člen chovateľského klubu