Zmena všeobecných ustanovení pre výstavy organizované KCHDP

Štefan Kadlic

Štefan Kadlic

Do všeobecných ustanovení pre výstavy organizované KCHDP sme doplnili nasledovný odstavec:

Prihlásením psa na klubovú alebo špeciálnu výstavu vystavovateľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na výstave v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.

Celé znenie všeobecných ustanovení si môžete prečítať po kliknutí na tlačidlo nižšie.