Vitajte na stránke

klubu chovateľov dalmatínskych psov

Klub chovateľov dalmatínskych psov (KCHDP“ alebo „klub“) je spoločenskou, záujmovou organizáciou s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Združuje chovateľov, majiteľov a priateľov psov plemena Dalmatínsky pes.  KCHDP je členom FCI prostredníctvom SPZ a SKJ. Cieľom KCHDP je:

  • zveľadenie, rozšírenie a popularizácia chovu Dalmatínskych psov (ďalej len DP) na Slovensku, v súlade s platným štandardom DP
  • skvalitňovanie a zvyšovanie úrovne chovu DP na Slovensku
  • dohľad nad dodržovaním pravidiel Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ), Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ), Medzinárodnej kynologickej federácie (FCI) a morálnych zásad v chove DP
  • dohľad nad výcvikom a pracovným uplatnením DP
  • prezentácia slovenských chovov v zahraničí
  • podporovať spoluprácu s inými klubmi združenými pod Slovenským poľovníckym zväzom (ďalej SPZ) a Slovenskou kynologickou jednotou (ďalej SKJ), ako aj organizáciami v zahraničí
  • sprostredkovávať členom klubu informácie o chove a využití DP u nás i vo svete
  • usporadúvať klubové a špeciálne výstavy plemena DP
  • koordinovať chov a dohliadať nad správnym výberom plemeníkov

Novinky