Kontakt

Výbor klubu

Predseda: Ing. Marie Hamadová (mburgetova@gmail.com)
Podpredseda: Ing. Michaela Chrenová  (mich.chrenova@gmail.com)
Tajomník: Mgr. Linda Fintorova (fintorova@gmail.com)
Pokladník: Jana Ptáčková (Ptackova26@gmail.com)
Poradkyňa chovu: Alexandra Podaová (alexandrapoda1@gmail.com)
Revízor: Mgr. Soňa Dávideková, PhD. (davidekova@sterling-invest.com)

Adresa klubu

Klub chovateľov dalmatínskych psov
Slovenský poľovnícky zväz
Štefánikova 10
Bratislava

IČO klubu: 379 271 32

Bankové spojenie

Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK34 7500 0000 0040 3030 0934
BIC (SWIFT): CEKOSKBX