Vystavenie krycieho listu

Postup

 1. Po bonitácii je potrebné poslať na SPZ (Slovenský poľovnícky zväz) Žiadosť o potvrdenie chovnej spôsobilosti (tlačivo nájdete v dokumentoch) k nej je potrebné priložiť originál preukaz pôvodu.
 2. Majiteľ vyplní dokument Žiadosť o pripúšťacie povolenie (tlačivo nájdete v dokumentoch).

A) Pri prvej žiadosti priloží:

 • kópiu certifikátu o schválení chráneného názvu chovateľskej stanice
 • potvrdenie o zaplatení členského poplatku KCHDP na účet klubu
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za krycí list na účet klubu, informovať sa u poradcu chovu,
  ktorú sumu za krycí list je potrebné poslať
 • žiadosť sa posiela poštou na adresu poradcu chovu

B) Pri ďalšej žiadosti o krycí list chovateľ už len pošle:

 • Písomnú žiadosť o vystavenie krycieho listu
 • Potvrdenie o zaplatení členského poplatku KCHDP na účet klubu
 • Potvrdenie o zaplatení poplatku za krycí list na účet klubu, informovať sa u poradcu chovu, ktorú sumu za krycí list je potrebné poslať
 • Žiadosť sa posiela na adresu poradcu chovu

C) Žiadosť treba zaslať:

 • Minimálne 3 týždne pred predpokladaným háraním
 • Maximálne 3 dni pred krytím poslať žiadosť

Poradca chovu posúdi vhodnosť uvedených psov, prípadne navrhne iných.  Krycí list platí 6 mesiacov, respektíve do krytia. V prípade, že krytie nebolo úspešné, krycí list stráca platnosť. Krycí list stráca platnosť, ak krycí pes uhynul alebo bol on alebo sučka zo závažných dôvodov vylúčený z chovu. V takom prípade je chovateľ povinný obratom vrátiť krycí list poradcovi chovu.

Adresa poradcu chovu

Alexandra Pódaová
Povoda 174
929 01 Dunajská Streda

Upozornenie

Bez vystaveného krycieho listu nemôže chovateľ kryť. Ak nakryje bez krycieho listu budú z toho vyvodené dôsledky!