Dokumenty a poplatky

Poplatky - klub

Člen Nečlen
Zápisné (jednorázové)
5 €
-
Členský poplatok (plati sa do konca februára) *
15 €
-
Bonitácia
20 €
40 €
Vystavenie krycieho povolenia
5 €
20 €
Vystavenie krycieho povolenia 7 dní pred krytím
10 €
20 €
Kontrola vrhu
50 €
100 €
Poplatok za narodenie šteniat
3€ / štena
6€ / štena

* pre uplatenie členskej zľavy na vydanie krycieho listu musí byť v čase podávania žiadosti uhradený členský poplatok pre daný kalendárny rok

Poplatky - poľovnícky zväz

Poplatok
vydanie preukazu o pôvode psa
15 €
zápis importovaného jedinca
20 €
súhlas na vývoz psa (exportný preukaz o pôvode na žiadosť chovateľa)
20 €
súhlas na vývoz psa (exportný preukaz o pôvode na žiadosť majiteľa)
40 €
súhlas na vývoz psa (exportný preukaz o pôvode na žiadosť zahraničného žiadateľa)
50 €
oprava PP za chybu chovateľa
12 €
vydanie duplikátu preukazu o pôvode psa
15 €
opis preukazu o pôvode psa
15 €
potvrdenie chovnej spôsobilosti
5 €
chránenie registrovaného názvu chovu
100 €
príloha k preukazu o pôvode psa
3 €
vystavenie pracovného certifikátu
5 €
poštovné a balné
podľa poplatkov pošty