Klubová súťaž

Za rok 2023 pre členov klubu prebieha klubová súťaž, podmienkou je účasť buď na klubovej výstave alebo špeciálnej výstave, ktorú usporiadal klub chovateľov dalmatínskych psov (ďalej označené KCHDP) – táto podmienka neplatí pre súťažnú kategóriu najlepší pracovný pes. Na klubovej súťaži môžete získať ocenenia so svojim psom v jednotlivých súťažných kategóriách. Body sa budú udeľovať za absolvované výstavy, preteky a skúšky psov.

Súťaž bude za rovnakých podmienok prebiehať aj za rok 2024.

Priebeh súťaže

Za zúčastnenie sa na výstavách, skúškach, pretekoch sa budú zbierať body.

Zbierajú sa:

  • Posudky z výstav (v prípade, že sa umiestni pes v záverečných súťažiach je potrebné zaslať aj fotografiu – buď zo stupňa víťazov alebo doma odfotený pes s cenou (pohár, kokarda, medaila,…) získanou za umiestnenie. Posudky zo slovenských výstav kde si vieme dohľadať výsledky nie je potrebné posielať sú to výstavy klubové, špeciálne, medzinárodné, národné, Epeiros. Z oblastných výstav je potrebné posielať posudky pretože výsledky nie sú verejne k dispozícii.
  • výsledky z pretekov, skúšok (certifikáty, prípadne kópia výsledku z licenčnej knižky)

Zozbierané dokumenty a fotografie je potrebné zaslať mailom na mich.chrenova@gmail.com

Všetky podklady je potrebné zaslať najneskôr do 31.3. 2024. Podklady zaslané po tomtodátume nebudú uznané aj keď boli získané v požadovanom období!!!

Vyhodnotenie súťaže bude zverejnené v apríli 2024. Do 31.3.2024 je potrebné zaslať všetky podklady z výstav, pretekov, skúšok. V prípade rovnosti bodov (platí len 1-3. miesto) umiestni sa lepšie pes starší. Vyhodnocuje sa 1 – 3. miesto, odovzdávanie cien bude na klubovej výstave 2024.

Súťažné kategórie

  1. Najkrajšie šteniatko klubu – posudzuje sa podľa najviac získaných bodov na výstavách vo veku 3 mesiace – 9 mesiacov (výstavné triedy šteňa a dorast). Pohlavia sa posudzujú spolu.
  2. Najkrajší mladý pes klubu – posudzuje sa podľa najviac získaných bodov na výstavách vo veku 9 – 18 mesiacov (výstavná trieda mladých (junior). Pohlavia sa posudzujú spolu.
  3. Najkrajší dospelý pes – posudzuje sa od veku 15 mesiacov do 8 rokov (výstavné triedy stredná, otvorená, šampiónov, čestná) – len pohlavie pes.
  4. Najkrajšia dospelá suka – posudzuje sa od veku 15 mesiacov do 8 rokov (výstavné triedy stredná, otvorená, šampiónov, čestná) – len pohlavie suka.
  5. Najkrajší veterán – posudzuje sa od veku 8 rokov (výstavná trieda veteráni) – posudzujú sa obe pohlavia spolu
  6. Najlepší pracovný pes – posudzuje sa podľa získaných bodov absolvovaných skúšok, podľa umiestnení na pretekoch. Posudzujú sa obe pohlavia spolu. Do súťažnej kategórie sa môžu zapojiť aj neštandardné psy. 
  7. Najúspešnejšia chovateľská stanica – musia byť psy pochádzajúce zo slovenskej chovateľskej stanice. Importovaný jedinec nie je povolený. Súčet všetkých bodov jedincov v chovateľskej stanici, ktoré sa zúčastnili bodovania. V prípade prihlásenia do záverečných súťaží o chovateľskú stanicu na oblastnej, medzinárodnej, národnej, klubovej výstave body pre chovateľskú stanicu.

Bodové hodnotenie

Hodnotenie pre súťažnú kategóriu 1

1 2 3 a viac

Veľmi nádejný

8

6

4

Nádejný

0.5

0

0

Hodnotenie pre súťažné kategórie 2 až 5

1 2 3 4 a viac

Výborný

5

4

2

1

Veľmi dobrý

0.5

0

0

0

Bodové hodnotenie za tituly získané v jednotlivých kategóriách

Ocenenie Počet bodov
CAJC
10
CAC
10
R.CAC
8
CACIB
10
R. CACIB
8
CACIB – J.
10
CACIB – V.
10
Oblastný víťaz
2
Klubový víťaz výstavy usporiadanej KCHDP
50
Klubový víťaz mladých/veteránov výstavy usporiadanej KCHDP
50
Klubový víťaz výstavy neusporiadanej KCHDP
14
Klubový víťaz mladých/veteránov výstavy neusporiadanej KCHDP
12
Účasť na klubovej/špeciálnej výstave usporiadanej KCHDP
30
Víťaz špeciálnej výstavy usporiadanej KCHDP
50
Víťaz mladých/veteránov špeciálnej výstavy usporiadanej KCHDP
50
Víťaz špeciálnej výstavy neusporiadanej KCHDP
14
Víťaz mladých/veteránov špeciálnej výstavy neusporiadanej KCHDP
12
Národný víťaz
8
Puppy BOB/ Najkrajší mladší dorast/najkrajší dorast Best puppy/Best minor puppy
12
BOJ
12
BOV
12
BOB
12
BOS
10
WAFDAL víťaz
40
WAFDAL víťaz mladých/veteránov
30
Európsky víťaz
40
Európsky víťaz mladých/veteránov
30
Svetový víťaz
50
Svetový víťaz mladých/veteránov
40

Umiestnenie v záverečných súťažiach pre kategórie 1 až 5

1 2 3 4
BOG
20
15
10
5
BIS
30
25
20
10

Bodové hodnotenie pre kategóriu 6

Body
Canisterapeutické skúšky (platí pokiaľ je platný certifikát)
40
Akékoľvek iné skúšky
30
Majstrovstvá Slovenska
30
Majstrovstvá sveta, Európy
40

Umiestnenie v pretekoch pre kategóriu 6

Body
1. miesto
20
2. miesto
15
3. miesto
10
4. miesto
5
účasť na pretekoch
2

Bodové hodnotenie pre kategóriu 7

Pozn.: Sem sa zaraďujú len psy zo Slovenských chovateľských staníc.

Body
Účasť na výstave bez umiestnenia
3
Prihlásenie CHS na výstave do záverečných súťaží
10
Umiestnenie v záverečných súťažiach 1. miesto súťaž chovateľská stanica
30
Umiestnenie v záverečných súťažiach 2. miesto súťaž chovateľská stanica
20
Umiestnenie v záverečných súťažiach 3. miesto súťaž chovateľská stanica
10