Bonitácia

Podmienky bonitácie pre rok 2024

Absolvované výstavy: 1 klubová výstava alebo špeciálna výstava so známkou výborný, 1 medzinárodná výstava so známkou výborný alebo veľmi dobrý
Minimálny vek: 15 mesiacov
Povolené krytie: 18 mesiacov pes, 24 mesiacov suka

Zdravotné testy:

 • BAER +/+ povinné
 • HD povinné – do chovu sa púšťajú psy s výsledkom HD A, HD B
 • ED povinné
 • LTV, OCD, Spondylóza odporúčané
 • ARDS odporúčané
 • LEMON odporúčané
 • EKG odporúčané
Importované psy: v prípade importovaného psa pes musí byť zapísaný v slovenskej plemennej knihe, inak nie je možné bonitovať dovezeného psa.


Dátum: december 2024
Bonitácia cena: 20 €
Miesto: Miesto: miesto bude doplnené neskôr, počas konania špeciálnej výstavy
Bonitačná komisiaAlexandra Podaová – poradca chovu, rozhodca špeciálnej výstavy

Na bonitáciu je potrebné sa prihlásiť cez systém (bude spustené neskôr) www.onlinedogshows.sk

Na mieste nie možné prihlásiť sa na bonitáciu!

Na bonitáciu je potrebné doniesť originál preukazu pôvodu a kópiu preukazu pôvodukópie výsledkov zdravotných testov, kópiu posudku z medzinárodnej výstavy.

Na mail alexandrapoda1@gmail.com je potrebné poslať:

 • 1 strana preukazu pôvodu
 • 2 strana preukazu pôvodu
 • BAER test
 • HD, ED výsledok
 • Posudok z medzinárodnej výstavy
 • Ak sú robené doporučené testy aj tie výsledok priložiť