Postup po bonitácii

Na bonitácii sa zapíše do originál rodokmeňa, že pes/suka boli zbonitovaný a kde. Vy si musíte stiahnuť z dokumentov žiadosť o potvrdenie chovnosti . Dokument je potrebné vypísať a poslať s ORIGINÁLOM preukazu pôvodu – dostanete tam pečiatku chovný pes/chovná suka. Rodokmeň pošlú na dobierku nakoľko je spoplatnené zapísanie psa do plemennej knihy.

Keď príde rodokmeň s pečiatkou je potrebné poslať naskenovaný/odfotený rodokmeň s pečiatkou na mail alexandrapoda1@gmail.com. Bez pečiatky nie je možné vystaviť krycí list v prípade, že požiadate o vystavenie krycieho listu a nemáte pečiatku v rodokmeni nebude možné vystaviť krycí list. Pes – samec nesmie kryť pokiaľ tiež nemá potvrdenú chovnosť pečiatkou.