Importovaný pes – zápis do plemennej knihy

Pokiaľ si kúpite psa z inej krajiny ako je Slovensko je potrebné, aby ste si ho prepísali do slovenskej plemennej knihy. Musíte u chovateľa žiadať o vystavenie exportného preukazu pôvodu inak psa by nebolo možné zapísať do plemennej knihy. Exportný preukaz pôvodu sa vystavuje keď pes ide do zahraničia na predaj a musí byť žiadané o vystavenie inak je vystavený obyčajný rodokmeň a s takým nie je možné psa zapísať do plemennej knihy. Je potrebné stiahnuť si z dokumentov Kontrola totožnosti psa – je potrebné s exportným rodokmeňom a tlačivom zájsť za vašim veterinárom, ktorý skontroluje čip psa či ide o daného jedinca a potvrdí Vám tlačivo. Tlačivo posielate s ORIGINÁL rodokmeňom na adresu poľovníckeho zväzu (adresa je uvedená v tlačive) musí byť originál z dôvodu, že Vám tam zapisujú číslo plemennej knihy ktoré bude psovi pridelené. Rodokmeň pošlú na dobierku nakoľko je spoplatnené zapísanie psa do plemennej knihy.