Členské za rok 2024

Picture of Michaela Chrenová

Michaela Chrenová

Vážení členovia KCHDP,

členský poplatok za rok 2024 je nutné uhradiť do 29.02.2024.
Poplatok pre rok 2024 je 15 eur. Platbu posielajte na IBAN SK34 7500 0000 0040 3030 0934 a do poznámky uveďte CP + meno a priezvisko člena.